Thursday, January 26, 2012

असा बेभान तसा बेभान

असा बेभान तसा बेभान 
तुझ्याने हरपले माझे ते भान 

छेडाविते तारा एकांताच्या 
किर्कश किंकाळ्या अलिप्ततेच्या 

मंद अंधार कुशीत दोघांच्या 
सावल्या चाचपडतोय प्रेमाच्या 

असा बेभान तसा बेभान 
तुझ्याने हरपले माझे ते भान 

शब्द तुझे निर्वाणीचे 
माझे अश्रू आर्जवीचे  

पुढचा प्रवास एकट्याने 
एकांताच्या पायवाटा तुझ्या आठवणीने 

दुख: ना तुझ्या विरहाचे 
नाते का न जुळले साताजन्मांचे 

असा बेभान तसा बेभान 
तुझ्याने हरपले माझे ते भान 

मरणप्राय पुढचा प्रत्येक श्वास 
तू सांगतेस म्हणून जगण्यावर विश्वास 

एकाच जन्मी साताजन्माचे मरण 
प्रत्येक क्षणी जगेन तीच आठवण 

चालली आहेस तर दोन अश्रू दे 
दुनियेचा प्रेमावर विश्वास राहू दे 

असा बेभान तसा बेभान 
माझ्यातच आता हरपले माझे ते भान 

प्रशांत जगताप Poems by Prashant Jagtap

No of Readers

Since 1st Jan,2012

Pages

नेत्रस्पंदन

नेत्रस्पंदन || NETRASPANDAN By Prashant Jagtap